Hoạt động

Hotline: 0814-11-44-11 (zalo)

sale@aawood.vn

VI EN
Hoạt động

"MỤC ĐÍCH TRONG ĐỜI SỐNG LÀ SỬ DỤNG KHẢ NĂNG ĐỂ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC TRONG VIỆC SỞ HỮU HAY ĐÓN NHẬN, CHỈ CÓ HẠNH PHÚC KHI CHO ĐI."

 

 

Tại Chùa Lâm Quang Q.8

Viện dưỡng lão tại chùa Lâm Quang, Q.8, HCM

Zalo